Empresa informàtica i disseny pàgines web.
Disseny de pàgines web. Programa de comptabilitat per tot tipus d'empreses. Programaciķ a mida i elaboraciķ de bases de dades. Informaciķ de productes informāics i de pāgines web. Arxius descarragables amb instruccions d'ús.

La nostra filosofia

Avui dia per una empresa, tenir presència a Internet és ja una necessitat de comunicació i augmenta la possibilitat de crear negoci.

A PcMoià tenim en compte els factors particulars que condicionen cada empresa: la necessitat de la seva empresa, oportunitats de venda on-line, B2B o B2C, que a la pàgina quedi reflectida la imatge corporativa que realment es vol donar, les necessitats particulars per a ser presents a internet, possibles objectius assolibles.

Només amb una bona comprensió de l'empresa i els seus objectius es pot elaborar una pàgina atractiva i útil per als possibles clients d'aquesta empresa.

· DISSENY: pàgines visualment atractives, adaptades als diferents continguts

· COMERÇ ELECTRÒNIC: desenvolupar negocis de comerç electrònic

· BASES DE DADES: creació de bases de dades i manteniment, utilitzant ASP

· FLASH: creació de webs dinàmiques i interactives.

· DISSENY DE CONTINGUTS: una bona estructura per transmetre informació

· HTML, CSS i JAVASCRIPT

· POSICIONAMENT: alta en els diferents buscadors i correcció de pàgines per tal de facilitar-ne la seva aparició en els buscadors més habituals.

Fases

· REDACCIÓ D'UN PROJECTE: després de parlar amb el nostre client i estudiar projectes similars ja existents a internet (la competència), presentem un informe que inclou un estudi del tamany, àmbit d'actuació, objectius, tecnología necessària, esquema d'organització de continguts i pressupost detallat del web a desenvolupar. Aquest informe és discutit amb el nostres clients i modificat si s'escau per assegurar que tots els objectius de l'empresa estiguin coberts.

· DESENVOLUPAMENT DEL DISSENY
: creació de tots els gràfics i imatges necessàries, elecció de les fonts més adients i muntatge de les diferents interfícies. Sabem que el primer contacte amb una pàgina web és visual i tenim cura dels detalls. Però també som conscients que són els continguts els que farà que els possibles clients tornin a la vostra pàgina. Cal facilitar doncs un disseny que asseguri una estructura clara, lògica i accessible. Un cop aquest disseny és acceptat pel nostre client ja es pot completar la pàgina.

· DESENVOLUPAMENT DE LA PÀGINA
: utilizant les tecnologies que millor s'adapten a cada projecte completem tot el lloc web, tenint en compte disseny, usabilitat i accessibilitat. No volem que cap client vostre es quedi sense poder gaudir dels vostres serveis per qüestions tècniques.

· IMPLEMENTACIÓ
: Un cop completada la pàgina, havent testat tots els links i eines de navegació i amb l'aprovació del client, podem contractar el domini i l'espai web o utilitzar el que el client ja té per posar la pàgina a internet. També oferim registrament en els principals buscadors, posicionament de la pàgina en els buscadors més utilitzats, seguiment dels resultats en aquests buscadors i manteniment de la pàgina. No n'hi ha prou en tenir un apàgina maca i útil, cal que els vostres clients la trobin i això només és posible amb una bona elaboració d'aquesta i amb un esforç de posicionament.

Serveis

ˇ Posicionament a buscadors

ˇ Manteniment de les bases de dades

ˇ Incorporació de fòrums i converses

ˇ Espai restringit a usuaris

ˇ Gestió del correu i del hosting

Portfolio


www.jordisolerfotografia.com

www.distjoan.com

www.magadinsvell.com

www.romerabrass.com

www.vitalfluitech.com

www.qualque.com

www.atron-europa.com

www.joangomez.com

www.petitceller.com

www.mefa-hi.com

       
Proveedor de hosting recomendado: arsys.esarsys.es
pc moiā . disseny pàgines web . pc moià-fact . programació . contactar . arxius